AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi Əsərləri | Proceedings of Genetic Resources Institute of ANAS


Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsi


AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu


Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Kommissiyası


ISSN 2223-5817


Ana səhifə>>>

                            ISSN 2223-5817. Online: 2790-7988

    

ELAN
01 fevral 2023-cü il tarixindən Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi Əsərləri jurnalının XII Cild N 1-də dərc edilmək üçün məqalələr qəbul edilir.
Məqalələr müəlliflər tərəfindən genresjournal@gmail.com elektron poçtuna, www.genresjournal.az saytında "Electronic submission for GRI" başlığı altında gondərilməlidir.
Məqalələrin qəbulu 30 mart 2023-cü il tarixinədək davam edəcək.
                      SON NÖMRƏLƏR                                                                        

   MƏQALƏYƏ QOYULAN TƏLƏBLƏR VƏ TƏRTİB QAYDALARI  

NÜMUNƏ

AZ EN RU

2023, XII Cild, №1 2023, XII Cild, №2                                                                                              

Copyright © AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, 2019