AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi Əsərləri | Proceedings of Genetic Resources Institute of ANAS


Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsi


AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu


Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Kommissiyası


ISSN 2223-5817


Arxiv>>>

2020, IX Cild, №2

                        

2020, IX Cild, №1

 

2019, VIII Cild, №2

2018 VII Cild, №1

2018, VII Cild, №2

 

2017, VI Cild, №1-2

2015, V cild

2012, IV Cild

2011, III Cild

2010, II Cild

2009, I Cild

1976, VIII cild

1974, VII Cild

1970, VI Cild

1967, V Cild

1966, IV Cild

1964

1962, II Cild

1959, I Cild

Copyright © AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, 2019