AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi Əsərləri | Proceedings of Genetic Resources Institute of ANAS


Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsi


AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu


Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Kommissiyası


ISSN 2223-5817


Bizimlə əlaqə>>>

AZ1106, Bakı ş., Azadlıq pr. 155

E-mail: genresjournal@gmail.com

www.genresjournal.az


 

Copyright © AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, 2019