AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi Əsərləri | Proceedings of Genetic Resources Institute of ANAS


Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsi


AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu


Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Kommissiyası


ISSN 2223-5817


Məqalə göndər

 
 
 
Həmmüəlliflərin sayı
 

 

200-250 words. Words left : 250

5-7 words. Words left : 7
Məqalə yüklə
Məqalənin nəşrinə dair tələblərlə tanış oldum.

Copyright © AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, 2019