AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi Əsərləri | Proceedings of Genetic Resources Institute of ANAS


Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsi


AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu


Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Kommissiyası


ISSN 2223-5817


Redaksiya heyəti >>>

REDAKSİYA HEYƏTİ

Baş redaktor:

          Zeynal  İba oğlu Əkpərov, AMEA-nın müxbir üzvü, a.ü.e.d, professor (Genetik Ehtiyatlar İnstitutu (GEİ), Bakı, Azərbaycan)

Baş redaktorun müavini:

Mehrac Əli oğlu Abbasov, b.ü.f.d., dosent (GEİ, Bakı,  Azərbaycan)

Məsul katib:

          Sevinc Mehti qızı Məmmədova, b.ü.f.d., dosent (GEİ, Bakı, Azərbaycan)

Redaksiya heyəti

          GENETİKA və GENOMİKA |GENETICS and GENOMICS

          Ramiz Tağı oğlu Əliyev (redaktor), b.e.d., professor (GEİ, Bakı, Azərbaycan)

          Afət Dadaş-Şaraplı qızı Məmmədova, b.e.d., dosent (GEİ, Bakı, Azərbaycan)

          Ruhəngiz Bəxtiyar qızı Məmmədova, b.ü.f.d., dosent (GEİ, Bakı, Azərbaycan)

          Asəf Ağacavad oğlu Salamov, b.ü.f.d. (GEİ, Bakı, Azərbaycan)

          Səbinə Pərvin qızı Mehdiyeva, b.ü.f.d. (GEİ, Bakı, Azərbaycan)

          Sevda Maşalla qızı Babayeva, b.ü.f.d. (GEİ, Bakı, Azərbaycan)

          Vüsalə İbrahim qızı İzzətullayeva, b.ü.f.d. (GEİ, Bakı, Azərbaycan)

          Orxan Nəriman oğlu Mustafayev, b.ü.f.d. (GEİ, BDU, Bakı, Azərbaycan)

          Vaqif Qoçu oğlu Əmikişiyev, b.ü.f.d., dosent (GEİ, AzDPU, Bakı, Azərbaycan)

          Orxan Rasim oğlu İsayev, t.ü.f.d., dosent (GEİ, ATU, Bakı, Azərbaycan)

          Allahverdi Umud oğlu Şahverənov, t.ü.f.d.  (GEİ, Bakı, Azərbaycan)

          Seyid Abolghasem Mohammadi, PhD, professor (Təbriz Universiteti, İran)

Aladdin Hamwieh, PhD, professor (ICARDA, Qahirə, Misir) 

          BİOLOJİ  EHTİYATLAR VƏ SELEKSİYA | BIOLOGICAL RESOURCES and BREEDİNG

          Aybəniz Cavad qızı Əliyeva (redaktor), b.e.d., dosent(GEİ, Bakı, Azərbaycan)

          Aydın Musa oğlu Əsgərov, b.e.d., dosent (GEİ, Bakı, Azərbaycan)

          Sevinc  Əmir qızı Məmmədova, b.ü.f.d., dosent (GEİ, Bakı, Azərbaycan)

          Xanbala Nəriman oğlu Rüstəmov, b.ü.f.d., dosent (GEİ, Bakı, Azərbaycan)

          Abidin Məhərrəməli oğlu Abdullayev, a.ü.f.d., dosent (ƏETİ, GEİ, Bakı, Azərbaycan)

          Sabir Ramazan oğlu Həsənov, b.ü.f.d., dosent (GEİ, Bakı, Azərbaycan)

          Mirzə Kamal oğlu Musayev, b.ü.f.d., dosent (GEİ, Bakı, Azərbaycan)

          Vəli Xanbaba oğlu Qarayev, b.ü.f.d., dosent  (GEİ, Bakı, Azərbaycan)

          Ayaz Məmməd oğlu Məmmədov, b.ü.f.d. (GEİ, Bakı, Azərbaycan)

          Afiq Tofiq oğlu Məmmədov, a.ü.f.d. (GEİ, BTEB, Bakı, Azərbaycan)

          Natavan Sabir qızı Kələntərova, b.ü.f.d. (GEİ, Bakı, Azərbaycan)

          Kahraman Gurcan, PhD, assoc. professor (Erciyes Universiteti, Kayseri, Türkiyə)

          Taner Akar, PhD, professor (Akdeniz Universiteti, Antalya, Türkiyə)

          BİOKİMYAVƏ FİZİOLOGİYA| BIOCHEMISTRY ANDPHYSIOLOGY

          Hamlet Bəykişi oğlu Sadıqov (redaktor), b.ü.f.d., dosent  (GEİ, Bakı, Azərbaycan)

          Qətibə Musa qızı Həsənova,  a.e.d., dosent  (ƏETİ, Bakı, Azərbaycan)

          Tərlan Həzarpaşa oğlu Məmmədov, AMEA-nın müxbir üzvü, b.e.d., prof.   (Akdeniz Universiteti, Antalya, Türkiyə)

          Qadir Qasım oğlu Qasımov, b.ü.f.d., dosent (GEİ, Bakı, Azərbaycan)

          Ziyadə Şərif qızı İbrahimova, b.ü.f.d., dosent (GEİ, Bakı, Azərbaycan)

          Elçin Saday oğlu Hacıyev, b.ü.f.d. (GEİ, Bakı, Azərbaycan)

          Əkbər Yaşar oğlu Kərimov, b.ü.f.d., dosent (GEİ, Bakı, Azərbaycan)

          Pərviz Ülkər oğlu Fətullayev, b.ü.f.d, dosent (AMEA Naxçıvan bölməsi)

          Seyfulla  İmaməli oğlu Hüseynov,  a.ü.f.d., dosent (ƏETİ, Bakı, Azərbaycan)

          Anar Sahib oğlu Qocayev, b.ü.f.d. (ADA Universiteti, Bakı, Azərbaycan)

          Elvin Ərkan Əliyev, b.ü.f.d. (LDU, Lənkaran, Azərbaycan)

          Ram Chandra Sharma, PhD, professor (Tribhuvan Universiteti, Nepal)

          Yaroslav Borisoviç Blyum, UMEA-nın həqiqiq üzvü, b.e.d.(Qida Biotexnologiyası və Genomokası İnstitutu, Ukrayna)

          Texniki köməkçilər| Technical assistants

          Əminə Mərfət qızı Rəkidə

          Lətifə Sabir qızı Həsənli

Copyright © AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, 2019