AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi Əsərləri | Proceedings of Genetic Resources Institute of ANAS


Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsi


AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu


Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Kommissiyası


ISSN 2223-5817


Haqqımızda>>>

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi Əsərləri 1959-cu ildən nəşr olunur.

Copyright © AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, 2019